Koronavirus z pohledu TCM

Pojďme se spolu podívat na koronavirus, který se stal v posledních dnech obrovským strašákem. Dá se léčit i pomocí tradiční čínské medicíny. Původcem toho viru jsou malí savci žijící v Číně, přenos infekce z člověka na člověka probíhá kapénkovou a kontaktní cestou. Inkubační doba infekce trvá 2 dny až 2 týdny. Čtrnáct předních expertů TCM se dalo dohromady (pod vedením prof. Zhang Nanshana) a stanovili tyto 4 pilíře léčby:
1️⃣ Han Shi Fan Fei – chladná vlhkost zraňuje plíce
Počáteční stádium onemocnění (nerozeznatelné od běžné chřipky), ale s tendencí k přítomnosti vlhka. Pacient vnímá nastupující virózu, kýchá, má rýmu, kašle, má zvýšenou teplotu s odporem k chladu, může mít pocit únavy, tíhy, průjem a nauzeu.
Doporučená bylinná směs: Huo Xiang Zheng Qi San Jia Jian
 
2️⃣ Yi Du Bi Fei – nakažlivý toxin blokuje plíce
Rozvinuté stádium s postižením plic. Škodlivina pronikla do hloubky (Yang Ming Jing) a vyvolává horko. Pacient má horečku, suchý ale dráždivý kašel, dušnost, větší či menší zchvácenost. Kašel se může stát v průběhu dnů produktivním s vykašlávání žlutých hustých hlenů (kvůli bakteriální superinfekci).
Doporučená bylinná směs: Ma Xing Shi Gan Tang Jia Wei
 
3️⃣ Nei Bi Wai Tuo – vnitřní obstrukce vyvolávající únik
Závažné stádium, při kterém se díky akumulaci škodliviny (horký Tan, blokáda krve) naruší oběh Qi a krve a rozvíjí se šokový stav. Pacient se propadá do bezvědomí, mělce dýchá, má tachykardii či arytmie, masivně se potí. Doporučenou léčbou je též monitorování a symptomatická léčba na oddělení urgentní medicíny s asistovanou respirací a dalšími nezbytnými symptomatickými zákroky.
Doporučená léčba: extrakt ze směsí Su He Xiang Wan + An Gong Niu Huang Wan a zkoušel se rovněž extrakt Ren Fu Tang
 
4️⃣ Fei Pi Qi Xu – nedostatečnost plic a sleziny
Fáze úzdravy s narušením Zheng Qi, obvykle v podobě oslabení plic a sleziny se zbytkovým Tanem. Pacient je slabý, pokašlává, má nechutenství, spontánně se potí.
Doporučená bylinná směs: Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Jia Jian
Směsi z těchto čtyř pilířů nemají preventivní účinek, podávají se dle stavu a modifikují se dle potřeby. V rámci prevence doporučila Univerzitní nemocnice TCM v Pekingu tuto směs: Yu Ping Feng San Jia Jian. Tato navržená směs doplňuje Qi, pročišťuje (potenciální) horko v různých oddílech. Nezapomínejme však, že nejlepší prevencí je správná životospráva (zaměřená na zlepšení stavu Zheng Qi a zejména její obranné části) a nepropadání panice! 
(ZDROJ MUDr. Jozef Lucký, TCM Institut)
 
 

Akupunktura aneb kovem a ohněm

Dnes si povíme něco o akupunktuře a moxibusci. Tyto techniky jsou v Číně známy po tisíciletí, a i na západě se těší veliké oblibě. Vznik akupunktury se datuje do dob několika tisíc let před naším letopočtem. Podle legendy jednou Žlutý Císař zakopl a zapíchl si trn do 36 bodu na dráze žaludku Zu San Li, čímž mu zmizely žaludeční obtíže, tak tedy objevil první akupunkturní bod.

Vpichování jehliček do přesně určených míst na těle se samozřejmě postupně vyvíjelo a mistři pomalu pronikali do složitého labyrintu akupunkturních bodů a drah, čímž postupně vzniklo mnoho škol, přístupů a technik. Původně se taktéž využívali jehly kamenné a kostěné, které později nahradily drahé kovy a dnes jednorázová chirurgická ocel. Akupunktura se na počátku těšila oblibě zejména na jihu Číny, kde bylo teplé podnebí a lidé sužovaly horké nemoci. Na severu však byla situace jiná, zde lid sužovaly choroby chladné, a tak zde byla využívána zejména moxibusce. Pálení pelyňkové vaty s dalšími bylinami na stanovených bodech nebo částech těla je nenahraditelnou metodou dodnes.

KLASICI HOVOŘÍ O DRAHÁCH TAKTO:

Je z mocnosti dvanácti drah, že existuje lidský život, že se vynoří nemoci, že člověk může být léčen a nemoc vyléčena. Dvanáct drah je místem, kde začátečník začíná a mistr končí. Začátečníkovi se zdají jednoduché, mistr ví, jak jsou
složité. 
- Huang Di Nej Jing Ling Shu kap. 17

Celý systém meridiánů se pak skládá z 12 hlavních drah (6 Yinových a 6 Yangových). Je známo taktéž 8 mimořádných drah, ty však až na 2 nemají vlastní body, ale "půjčují" si je od drah řádných. Hlavní dráhy zajišťují protékání Qi celým organizmem, jsou spolu spárované, kde končí jedna, začíná druhá a navzájem na sebe navazují. Yangové dráhy propojují hlavu s končetinami a energie v nich klesá dolů. Yinové dráhy propojují končetiny a hrudník a energie v nich stoupá vzhůru. Každá z drah pak přináleží nějakému orgánu a příslušnému prvku.

Energetický systém propojuje fyzické tělo a duchovní sféru. Je tedy pomocí akupunktury možné ovlivnit jak neduhy fyzické tak duševní. TCM sice nezná psychologii jako samostatný obor, ale zná koncept pěti elementů, který souvisí i s našimi emocemi a duchovní sférou. Jelikož jsou úrovně mezi sebou propojeny a mají na sebe značný vliv, můžeme prostřednictvím harmonizace jedné vrstvy ovlivnit i vrstvu druhou.

Celý systém si pak můžeme představit složitou mnoha úrovňovou síť řek. Každá dráha má hluboký průběh, ve kterém se propojuje se svým příslušným orgánem, v povrchových vrstvách pak tvoří jak příslušný meridián, tak i řadu spojek. Nezapomeňme, že Qi se musí dostat ke každé buňce našeho těla toho je docíleno přes drobné spojnice kterých je nekonečně mnoho. Dráhy se na mohou křížit, jsou mezi sebou navzájem propojeny a mohou si tak mezi sebou přelévat energii. Ony pověstné body pak tvoří jakési přepustě, ve kterých se energie dráhy koncentruje a mění. Projevuje se to vyšší citlivostí na tlak, vyšší teplotou, sníženým kožním odporem a zvýšeným elektrickým potenciálem. Body jsou velké zhruba 2-5 mm a v klasických textech se hovoří o 365 na každé straně těla. Bylo však objeveno mnoho dalších bodů, dnes je jich popsáno více než 1000. Existují body řádné, ty leží na příslušném meridiánu, dále existují body mimo-dráhové, ty leží buď mimo průběh dráhy, nebo nejsou k jejímu průběhu řazeny.

Body lokalizujeme pomocí anatomických struktur na těle a proporcionálních jednotek Cunů. Po určení léčebného postupu a odběru pulzu terapeut vybere body pro dané sezení, ty se mohou na jednotlivých sezeních lišit v závislosti na
vývoji stavu. Navíc pokud jsou opakovaně napichovány stejné body, je to jako opakovaný rozhovor dvou lidí na stejné téma. První setkání tak budou velmi záživné a poučné, ale s přibývajícím časem se stanou nudnými, neboť se nepřispěje ničím novým. Každý praktik akupunktury je zvyklý pracovat trochu jinak, někteří pro docílení požadovaného efektu potřebují množství jehel, jiným stačí jen jedna. Školený praktik akupunktury zná anatomické souvislosti na těle, ví jak hluboko a pod jakým úhlem má jehlu zapíchnout, aby klientovi neublížil a bere v úvahu jak tloušťku jehly, tak její stimulaci v závislosti na požadovaném efektu. Jehly se pak nabodávají do charakteristického pocitu De Qi (dostavení se Qi). To klient vnímá jako pnutí, brnění, tlak, rozpínání, teplo nebo pocit elektrického výboje. Tento pocit však po chvíli odeznívá.

Akupunkturní léčba nebude účinná, dokud se nedostaví Qi. 
- Ling Shu

Jehly se ponechávají zapíchnuté od několika sekund po max. 40 minut, standardně 20 min. Existují i malé nalepovací jehličky dlouhé cca 1 mm, ty se ponechávají zapíchlé v uchu až týden. Praktik pak může zvolit nějakou metodu stimulace čímž energii, buď vypustí, nebo doplní. Může taktéž na některé body přidat moxu, čímž se do těla doplní teplá Yangová energie. Moxa se dále využívá pro vyhnání chladu nebo léčbu některých druhů blokády. Akupunktura by se neměla provádět v opilosti, při velkém vyčerpání, hladu a ve stoje. V těhotenství je pak zakázané napichovat body v oblasti podbřišku dolní části zad a některé vybrané body, které stahují energii dolů. Tohoto efektu se však hojně a bezpečně využívá pro žádaném vyvolání porodu, ten se po napíchnutí příslušných bodů rozběhne do 3 dní.

Každá dráha má příslušný počet bodů ten se u každé dráhy liší, dráha srdce má například bodů 9 a dráha močového měchýře má bodů 67. Specifické postavení v celém systému pak mají body nacházející se na ruce od loktu k prstům
a na noze od kolene k prstům. Zde se nachází tzv. Yuan body, jeden pro každou dráhu. Koncentruje se v nich původní Qi. Na každé dráze je taktéž bod Luo ty propojují dráhy dvojic orgánu příslušící stejnému prvku. Dále se zde nachází pět přepravních bodů (body pěti přehrad). Jedná se o pět bodů na každé z 12-ti hlavních drah. Každý z 5 bodů náleží nějakému elementu, jejich pořadí se počítá od špiček prstů směrem k lokti nebo koleni. Průběh dráhy je zde přirovnáván k postupně sílícímu vodnímu toku, a tak i body jsou označovány jako: studánka, potůček, přeprava, procházení a spojení. Tyto body jsou pro vytvoření harmonického toku Qi v dráze a těle nepostradatelné.

Zvláštní postavení mají v celém systému mimořádné dráhy. Jsou to první dráhy, které u zárodku začínají vyvíjet. Kontrolují funkci řádných drah a mají úzký vztah k psychice a emocím čehož se v terapii využívá. Jsou rezervoár mi energie v těle. Až na přední a zadní střední dráhu nemají vlastní body, ale „půjčují“ si body ze systému 12 hlavních drah. V minulosti se s mimořádnými drahami pracovalo pouze pomocí cvičení Qi Gong, později se však začalo využívat i akupunkturních technik. S mimořádnými drahami je důležité pracovat velice opatrně a s dobrým záměrem, mají totiž velice blízko k naší „podstatě“.

Vedle akupunktury a moxibusce se však v průběhu věků vyvinula celá řada dalších technik stimulace bodů. Můžeme zmínit například akupresuru (stimulaci tlakem), baňkování, švestkový květ (malé kladívko s krátkými jehličkami na konci
určení ke stimulaci poklepem). Ve 20. století se objevila stimulace pomocí elektrického proudu nebo laseru.

Pomocí akupunktury se dá léčit celá řada chorob, jejich výčet by dal na samostatný článek. Pokud navštívíte praktika TCM, jistě vám doporučí nejvhodnější metodu. Akupunktura je léčebnou metodou uznávanou po celém světě, dokonce v ne až tak dávné minulosti byla tato metoda hrazena pojišťovnou i u nás. Doufejme, že bude obliba této překrásné metody růst a bude přibývat i kvalitních akupunkturistů.

 

Váš Vláďa

Borelióza pohledem TCM

Borelióza nebo též lymeská nemoc, je závažné infekční onemocnění, se kterým se v posledních letech setkáváme stále častěji. Nemoc už nepřenášejí pouze infikovaná klíšťata, ale i komáři a jiný hmyz. Jistá ochrana ve formě očkování proti ní neexistuje. Projevy onemocnění jsou rok od roku závažnější a léčba tím pádem dlouhodobější a méně úspěšnější. Původcem onemocnění je bakterie (spirochéty) rodu Borrelia. Díky svému spirálovitému tvaru a šroubovitému pohybu se bakterie dobře dostávají do tkání. Dokonce dokáží překonat tzv. hematoencefalickou bariéru, která odděluje vnitřní prostředí mozku od cévního systému v těle a která umožňuje omezený transport látek mezi mozkovou tkání a krví. Jsou schopné vniknout do celé řady buněk - buněk tkání, buněk výstelky cév, neuronů a zde „nepozorovaně“ přežívat. A právě „díky“ schopnosti bakterií Borrelie pronikat do tkání a ukrývat se v nich, má náš imunitní systém problém je najít a zničit.

Jak funguje klasická léčba?
Základem úspěšné léčby je správná diagnostika (správný typ laboratorního vyšetření) a podávání antibiotik v prvních stádiích. Mnohdy je nutné podávat je dlouhodobě, navíc v kombinaci několika druhů antibiotik, popř. antiparazitik. Avšak dlouhodobé podávání nemívá kýžený efekt a organismu může spíše uškodit. Proto v dalších stádiích boreliózy přichází na řadu spíše přírodní léčba. 

Pohled tradiční čínské medicíny
Čínská medicína pracuje s pojmem „skrytý patogen“. Ten vzniká poté, kdy organismus napadne infekce (ať už je to chřipka nebo borelie) a imunita si s ní nedokáže zcela poradit - buď kvůli nevhodné léčbě, nebo neukázněnosti pacienta. Nedoléčený patogen se následně ukryje do hlubších vrstev a zde vyčkává, až přijde jeho čas. Pak už jen stačí mírné fyzické vyčerpání či psychická zátěž a „skrytý patogen“ se začne hlásit o příděl energie, kterou začne čerpat z oslabeného organismu. Příznaky bývají nejčastěji pocity únavy a vyčerpání, bolesti po celém těle, pocity zvýšené teploty, opakující se bolesti v krku atd. Postupem času bývají příznaky závažnější.
Coriolus – zbraň, kterou využívá tradiční čínská medicína
Cest, jak se v čínské medicíně zbavit „skrytého patogenu“, je více. Často se používají speciální bylinné směsi či akupunktura. V praxi se ale nejčastěji používají extrakty z čínských medicinálních hub.
Medicinální houby mají silné antibakteriální a protivirové účinky. Pokusy potvrdily, že dokáží zabránit množení bakterií i virů a mohou je i zabíjet, včetně multirezistentního (k většině antibiotik necitlivého) stafylokoka či bakterie způsobující tuberkulózu. Praxe ukazuje, že konkrétně medicinální houba Coriolus dokáže ničit i zákeřné borelie.
Proč tedy někdo po kousnutí infikovaným klíštětem onemocní a jiný ne? To, jaké infekce chytíme a jak si s nimi poradíme, závisí na síle imunitního systému. Silný imunitní systém si dokáže poradit i s boreliemi, což vysvětluje, proč ne všichni, kdo se borelií nakazí, ji také onemocní. Silná imunita zabrání jejímu propuknutí nebo jejímu vyléčení bez našeho vědomí. Bohužel imunitní systém je dnes u mnoha lidí oslaben a na podobné infekce sám nestačí.

Coriolus jako extrémně silný imunostimulátor
Medicinální houba Coriolus je extrémně silný imunostimulátor. Proto si ji čínská medicína bere na pomoc. Coriolus podporuje jak vrozenou, tak i získanou imunitu, což se projevuje tím, že infekce a „skryté patogeny“ jsou imunitními buňkami lépe vyhledávány, zabíjeny a odstraňovány z organismu. Vedle toho zlepšuje stav sliznic a (cévních) výstelek, což znesnadňuje šíření borelií dále po organismu.
Coriolus je sice u boreliózy volbou číslo jedna, nicméně často se kombinuje s dalšími houbami (dle příznaků). U neuroboreliózy s Hericiem, u stavů velkého vyčerpání s Reishi, u silných pocitů zimomřivosti s Cordycpesem apod. Pokud si nejste jisti, jaká kombinace hub by pro vás byla nejlepší, vyhledejte si specialistu na medicinální houby. 
Coriolus doporučujeme ve formě extraktu o koncentraci 40 % polysacharidů, ostatní houby s 30 % polysacharidů. Vyšší či nižší koncentrace nejsou dle našeho názoru optimální. Se „skrytým patogenem“ to bývá někdy běh na dlouhou trať. Terapie obvykle zabere 6 až 12 měsíců, nicméně je to velmi individuální a ovlivňuje ji mnoho faktorů.
U dospělého pacienta doporučujeme užívat 3-5 g houbového extraktu denně. Aby nedošlo k únavě imunitního systému je vhodné houby užívat 5 dní v týdnu a pak udělat na 2 dny pauzu.
Obecně medicinální houby posilují celkovou fyzickou i psychickou kondici. Podporují regeneraci organismu, který byl po týdny nebo měsíce oslabován a poškozován. Jsou bezpečné a je možné je kombinovat s klasickou léčbou.
(Autoři: MUDr. Drahomíra Holmannová Ph.D. a Milan Schirlo, převzato: Čínský herbář)

Qi Gong

12.2. začíná lekce Čchi kung pro začátečníky a mírně pokročilé. Je to prastaré čínské cvičení (první zmínky před 3000 let) sloužící k uchování dlouhého zdraví. Je postaven na principech taoistického vnímání vesmíru. Pří jeho pravidelném praktikování dochází nejen ke zlepšení stavu fyzického těla, ale i naší psychiky. V překladu slovo čchi kung znamená „pěstování, práce s energií čchi“. V tradiční čínské medicíně je čchi kung využíván jako samostatná léčebná metoda, ale je také doplňkem k jiným terapiím jako je akupunktura, fytoterapie, dietetika. Patří mezi velmi účinné energetické cvičení, které ve svém důsledku dokáže odstranit většinu zdravotních fyzických i mentálních potíží. Základními předpoklady pro jeho praktikování je zklidnění mysli, uvolnění, následování přirozenosti. Čchi kung cviky nás učí jak v sobě najít a probudit přirozenou léčebnou schopnost našeho těla. Čchi kung úzce souvisí s celkovým životním stylem a pohledem na svět, proto se na seminářích dozvíte nejen o Taoistické filosofii, ale i metodách kultivace dlouhého života.

V průběhu kurzu se naučíme základní cvičení pro posílení vnitřních orgánů, harmonizaci těla a mysli a také dechové a relaxační techniky. Procvičování jednoduchých cviků zmírňuje nejrůznější bolesti pohybového aparátu, jako jsou bolesti páteře, kloubů a svalů, odstraňuje únavu, zlepšuje spánek, odbourává stres, rozvíjí duševní stabilitu a klid. Pro svou fyzickou nenáročnost a adaptabilitu se doporučuje všem věkovým kategoriím. Kurz je určen všem, kteří milují pohyb, sebe sama a chtějí zlepšit své zdraví nebo se chtějí dozvědět o tom, jak naše tělo funguje z pohledu jiné optiky než té západní.

Fytoterapie z pohledu Tradiční čínské medicíny

Dnes nahlédneme pod pokličku čínské fytoterapie neboli bylinného léčitelství. V tomto článku si popíšeme specifika této metody. Dozvíme se něco o tom, jak TČM přistupuje k jednotlivým bylinám a jejich směsem. Na úvod je dobré vysvětlit rozdílný pohled na slovo bylina. V Evropě tím je myšlená rostlina, zatímco v TČM tato léčiva označujeme pojmem Yao. Tato léčiva nezahrnují pouze rostlinnou říši, ale taktéž říši hub, nerostů a živočichů. Zde bych rád upozornil na fakt, že v naší republice se živočišná léčiva téměř neužívají (až na fosilie, ulity a některé kosti). Jelikož můžeme většinou nahradit Yao živočišného původu, často rostlinnou alternativou, snažíme se toho značně využít, a tak většina směsí nemá fatální dopad na naši drahocennou planetu. Čínská fytoterapie se od evropské liší v několika směrech. Tím nejvýznamnějším je míchání několika bylin do směsí. Zatímco v Evropě se častěji byliny podávají samostatně, případně je smícháno jen pár bylin, v Číně je situace opačná, Yao se míchají do směsi, které jich mnohdy obsahují i desítky a užívají se v poměrně „vysokém“ dávkování běžně i 100 g na den. Původ čínské fytoterapie se datuje do roku 3000 př. n. l., avšak v té době byla tato metoda značně mladá. Ve 2. stol. n. l. vyšlo dílo Shen Nong Be Cao Jing popisující účinky 365 Yao. Roku 1572 v dalším díle Ben Cao Gung Mu bylo popsáno 1892 Yao. A konečně v současnosti Velký lexikon čínských Yao Zhong Yao Da Ci Dian obsahuje popis 9000 Yao. Existuje celá řada faktorů ovlivňující účinek a vlastnosti Yao. To se týká geoautencitity, tedy původu Yao, taktéž části rostliny, kterou použijeme. Například z lotosu (Nelumbo nucifera) se používá 8 různých částí. Významnou roli hraje taktéž doba sběru, různé části se sbírají v různou dobu s ohledem na maximální sílu účinku užívané části. Například pro kořeny je typický sběr na podzim a začátkem zimy, natě v době maximálního rozvoje a květy těsně před nebo po rozvinutí. Jednotlivé části se následně upravují. Požadovaný tvar získáme čištěním, řezáním nebo
drcením. Dále je možné Yao máčet ve vodě, tím je změkčíme k další úpravě, můžeme zjemnit chuť, případně zmírnit nebo odstranit „toxicitu“. Taktéž je možné Yao upravit ohněm, většinou se jedná o pražení, ať už na mírném či větším ohni, popřípadě sežehnutím. Používaná je taktéž metoda „vody a ohně“, jedná se o dušení, napaření či zahřátí. V neposlední řadě jsou to přísady, se kterými se Yao upravují pro docílení požadované formy a účinku. Jde například o med, ocet, víno a alkohol, slaná voda a zázvorová šťáva.
Z pohledu TČM Yao charakterizují:
 čtyři povahy
 pět chutí
 tropizmus, směřování do drah
 toxicita

Čtyřmi povahami myslíme teplotní Charakter Yao. Ty jsou na škále od velmi horkých přes neutrální až po velmi chladné. Pět chutí nemůžeme brát doslova jako vjem zjistitelný ochutnáním, jde často o popis účinku a obvyklému působení chutě na daný orgán Zhang Fu. Chutě nám předurčují léčebné vlastnosti Yao. Tropizmem myslíme vstupování Yao do drah. Až poté, co Yao prostoupí do příslušné dráhy, může se, ale též nemusí, dostat k danému orgánu. Toxicitou myslíme obsah nebezpečných látek, které jsou nebezpečné pro všechny. Avšak školený terapeut ví, kdy tyto Yao může podat, aniž by došlo k nežádoucím účinkům. Dále se taktéž jedná o toxicitu v kontextu špatného podání. Yao jsou následně řazeny do jedné nebo více z mnoha skupin.
To jsou například:
 Doplňovače Qi, krve (Xue), Yin, Yang
 Otevírače povrchu
 Pročišťovače horka
 Yao spouštějící dolů
 Napravovače Qi
 Yao zastavující krvácení
 Yao tišící ducha

Při míchání je třeba dbát na slučitelnost Yao tak, aby nedošlo k nežádoucím účinkům. Yao si můžou navzájem ve svých účincích pomáhat a podporovat se. Jedno Yao může potlačovat druhé nebo výrazně oslabit jeho účinek (tohoto efektu se často využívá pro snížení toxicity). Taktéž účinek jednoho Yao může vyrušit účinek druhého. Na druhou stranu při smíchání neslučitelných Yao můžeme vytvořit nežádoucí reakci.

Během věků se zdokonalovali postupy míchání směsí až do dnešní vysoce standardizované podoby. Léčiva se dávají do směsí dle určitých pravidel. Nejdříve je nutné stanovit základní cíl směsi, následně přemýšlíme o sekundárních cílech a taktéž o cestách, kterými dosáhneme cíle léčby. Rozeznáváme čtyři hierarchické skupiny, které mohou Yao ve směsi zaujmout. „Císař“ má ve směsi hlavní léčebnou funkci. „Ministři“ zesilují terapeutickou akci císaře. „Asistent“ léčí další příznaky, mírní některé účinky císaře a ministra ku prospěchu celkovému záměru. „Poslové“ nasměrují směs do vybrané oblasti a harmonizují účinky různých Yao. Ve směsích se nemusí vyskytovat všechny čtyři
skupiny, ale císaře by směs měla obsahovat vždy. Při sestavování směsi dbáme i na konstituci, věk, pohlaví, roční období a stav trávení. S bylinami v TČM se setkáme v několika formách. I ty hrají důležitou roli v léčbě. Snažíme se
klienta nepřehltit nebo nepodat příliš slabou dávku a formu. Zlatým standardem fytoterapie jsou Odvary (Tang), ty získáme vařením Yao. Nedoporučují se vařit v kovových hrncích. Odvar se následně pije 2x až 3x denně. Forma prášku (San) již není tolik využívaná neboť je náročná na uchování. Yao se namelou v mlýnku a užívají se „na sucho“, následně se zapijí vodou nebo se se připraví nálev. Pro nás asi nejznámější a nejdostupnější forma již předpřipravených směsí je forma kuliček (Wan). Ta se připraví uvařením odvaru a sušením do konzistence pasty. Pasta se obvykle doplní škrobem a lisuje do kuliček. Forma granulí (Chong) je prášková, na rozdíl od formy San se však byliny upravují tak, aby déle vydržely a nehrozila jejich kontaminace. Tablety (Pian) se vyrábějí přimícháním pojiva do granulí a následným lisováním. Sirup (Gao) je chuťově atraktivnější varianta využívaná především k léčbě
dětí. Další kategorií jsou medicinální vína ta se připravují nakládáním bylin do alkoholu. Pro lokální užití se taktéž připravují masti, obklady a náplasti.


To bude z dnešní ochutnávky čínské fototerapie vše,
Váš Vláďa.